Program KLUB

Program „KLUB” to jeden z największych dotychczas realizowanych projektów Ministerstwa Sportu i Turystyki…

Całkowicie nowy i innowacyjny model bezpośredniego wsparcia sportowych środowisk lokalnych, w których to klub stanowi centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Również i nasz klub przyłączył się do tego programu, dzięki czemu otrzymał współfinansowanie własnych celi statutowych, w wysokości 10.000 zł. Za co serdecznie jesteśmy wdzięczni.