Dofinansowanie zadania publicznego

Gmina Wręczyca Wielka współfinansuje nasz program szkoleniowy.

W tym roku bieżącym, Wójt Gminy Wręczyca ogłosił otwarty konkurs na „Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Wręczyca Wielka”. Jako klub, złożyliśmy ofertę i program na zadanie publiczne,  na wskutek czego otrzymaliśmy dotację w kwocie 30.363,23 zł na realizację zadań i celi statutowych. Za co serdecznie dziękujemy.